Loobe Foto1

FlexStagiair bij ‘’Tweedaagse van LOOBE’’ over flexstages

FlexStagiair is actief in gesprek met het onderwijs en individuele opleidingen om te zorgen voor een optimale match tussen student en ondernemer. In maart waren we bij de jaarlijkse Tweedaagse van LOOBE. 

Wat houdt de tweedaagse van LOOBE in?

LOOBE staat voor Landelijk Overleg Opleidingen Bedrijfseconomie. LOOBE vergadert vier keer per jaar en organiseert één keer per jaar een Tweedaagse. Dit jaar vond de Tweedaagse van LOOBE plaats op 30 en 31 maart in het Van Der Valk hotel in Arnhem. De FlexStagiair was uitgenodigd om aan de volgende programmaonderdelen deel te nemen: Meet & Greet diner, presentatie met als thema ‘Flexibele Stages’ en workshop ”Hogeschool van de toekomst” met 2025 als richtsnoer.

Meet & Greet diner

Op donderdagavond kregen we de kans tijdens een diner wat dieper in te gaan op het concept van FlexStagiair. Iedere gang schoven zes personen uit het hoger onderwijs aan om mee te denken over het concept. We hoorden veel enthousiaste reacties, zeker nadat we toegelicht hadden hoe ZZP-ers gezamenlijk inhoudelijk complexe stages kunnen vormgeven. Ze gaven ons als tip mee de kwaliteit van de stage goed te blijven waarborgen en dit per stage expliciet toe te lichten aan de hogeschool.

Presentatie met als thema ‘Flexibele Stages’

Met de presentatie van Ties Rijkers (bestuurslid van de FlexStagiair) werd de tweede dag van de Tweedaagse geopend. Tijdens de presentatie van Ties kwamen de volgende onderwerpen aan orde: studenten verliezen vertrouwen in de arbeidsmarkt, hoe een stage helpt om een betere positie op de arbeidsmarkt te vergaren, het ontstaan van de FlexStagiair en wat de FlexStagiair doet. Aan het einde van de presentatie kregen aanwezigen de kans om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Een interessante en terechte vraag was: “wat is jullie toegevoegde waarde in dit verhaal over flexibele stages?”. De FlexStagiair zet de markt open voor ondernemers en studenten, matchen ondernemers en studenten en nemen alle rompslomp uit handen. Daarvoor ontvangt de FlexStagiair een bemiddelingsfee van de ondernemers. Over hoe flexibele stages in de opleiding bedrijfseconomie passen, waren de meningen verdeeld. De toekomst zal dit moeten uitwijzen.

Workshop ”Hogeschool van de toekomst”

De FlexStagiair kreeg verder nog de opdracht om een workshop voor te bereiden met als thema ‘Hogeschool van de toekomst’. In het eerste gedeelte van de workshop was het de bedoeling dat de 25 aanwezigen gezamenlijk een stakeholderanalyse maakten. Welke belanghebbenden heeft de opleiding Bedrijfseconomie in het jaar 2025? In het tweede gedeelte van de workshop moesten alle groepen kenmerken van hun toekomstige bedrijfseconomieopleiding in het jaar 2025 op een flip-over schrijven. De volgende elementen moesten op de flip-over terugkomen: flexibele stages en flexibel studeren.

Dit tweede gedeelte van de workshop werd afgesloten met een pitch. Interessante uitkomsten met allemaal diverse invalshoeken. Zo was er een groep die het volgende voorspelde: in de toekomst zijn er schoolverzamelgebouwen met start-ups en opleidingen bij elkaar. Flexdocenten zijn de docenten van de toekomst. Mensen uit het bedrijfsleven geven voor een module van 10 weken les op een hogeschool. Een interessant uitgangspunt voor de FlexStagiair.

De workshop werd afgesloten met een groepsdiscussie. De volgende vraag stond centraal tijdens deze discussie: Als er steeds meer praktijkgerichte casussen zijn wat vraagt dat dan van de docent en hoe weten ondernemers de onderwijsinstellingen te vinden? Een paar bevindingen uit de groepsdiscussie waren: het is belangrijk dat uit een samenwerking tussen studenten en bedrijven voordelen worden behaald voor beide partijen; lesmateriaal dient praktijkgericht te zijn; docenten dienen casussen binnen te halen en deze te herschrijven; en verder hebben hogescholen verschillende plekken waar ondernemers terecht kunnen.

bedrijfseconomie opleidingen over flexstages

Dit blog is geschreven door Eline Poort, stagiaire bij FlexStagiair.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *